سلام وخوش آمد

جنت آبادروستایی است درپنج کیلومتری جاده بین المللی اسدآباد به کرمانشاه با مردمانی بسیارخون گرم وبافرهنگ و مهمان نواز واندیشمند که درطول تاریخ همیشه جزوشاخصهای فرهنگی  منطقه بوده وهستند وبه زبان شیرین ترکی تکلم می نمایند. وبه درازای تاریخش اهالی آن ارتباط صمیمانه با روستاهای منطقه اسدآباد داشته ودارند.

این روستا دارای قدمت بسیار زیادی می باشد به گفته پیر مردان وپیرزنان عزیزمان حدود 5 قرن پیش مردم از روستای قدیم که الان معروف به زمینهای پانه گدان است به مکان کنونی روستا کوچ کرده اند ودراینجاساکن شده اند ومکان قبلی یابراثر سیل ویازلزله مخروب گردیده است وکسانی که در آن منطقه کشاورزی می کنن بعضا شاهد پیداشدن ظروف گلین وتنور ودر زمین هایشان هستند واکنون نیز در قبرستان جنت آباد که متاسفانه براثر برنامه های غیر کارشناسی مسئولین شهرستان به عوض نگهداری آثار باستانی درصدد تخریب ناآگاهانه آنان هستند به وضعیت نابسامانی درآمده  وجود سنگ نوشته های بسیار زیبا بااشکال متعدد که تاریخهای بالای پانصد سال رانشان می دهد وجود دارد  این روستا از قدیم الایام دارای امکانات پیشرفته ای درمنطقه بوده است.  از جمله اولین پزشک ودرمانگاه را درمنطقه داشته است  که  همواره پذیرای بیماران منطقه ازجمله اسدآباد بوده است وپزشک معروف آن که سالیان درازی به مردم منطقه خدمت کرده مرحوم دکتر روانبرد بوده وهمچنین وجود قلعه بسیارمجهز باامکانات لوله کشی سفالی معروف به قلعه فرمان فرمانها  که تااوائل انقلاب آثار آن باقی بود.ومتاسفانه تخریب شد

وجود تپه باستانی  باچشم اندازهای بسیارزیبا و دل ربائی که ازفاصله دور قابل روئیت است  . ودر زمان جنگ تحمیلی ازآن بعنوان پایگاه ضد هوایی استفاده شد وبراثر تخریب وساختن راه ،کمی از ارتفاع آن کاسته شده است این تپه باستانی حدود 20 هکتار زمین رادربردارد .ودرمورد فلسفه بوجود آمدن آن قصه های متعدد برسر زبانهااست . فقط این نکته قابل تامل است که اینجانب درزمان نوجوانی وکودکی که برای سرسره بازی با تیوب روی آن میرفتم از روی آن تپه زیبای روستای خاکریز سمت شمال غربی این تپه وتپه زیبای روستای وندرآباد درسمت جنوب آن به راحتی باچشم غیر مسلح قابل روئیت وتشخیص بود.

روستای جنت آباد تاچندین سال پیش دارای حمامی بود درمرکز روستا که حدود 4یا 5متر زیرزمین بود وچه معماری ممتازی داشت وچه گونه فاضلاب آن به بیرون روستا هدایت شده بود بگذریم واز مزایای آن همین که اگر فامیلهای ما از شهرستانهایی مثل تهران می آمدند همواره اصرار داشتن به حمام جنت آباد بروند که در کشور کم نظیراست .

حیف وصد حیف که آثارباستانی هایمان را مفت تخریب کرده ومیکنیم

اکنون جنت آباد حدود3000نفرجمعیت ساکن درآن دارد .واگر جمعیت مهاجر آن در روستا باقی میماند اکنون شاید 4برابراین جمعیت را داشت .که متاسفانه براثر خیانتهای رژیم دژخیم شاهنشاهی به روستاها وندادن امکانات اکثرا به شهرهای متفاوت وخارج از کشور کوچ کرده اند 

واکنون روستای ما نسبت به دیگر روستاها وشهر ها بسیار عقب نگهداشته شده است ومتاسفانه فقط جولانگاه استفاده تبلیغی وقولهای دروغ کاندیداهای متعدد درطول سالیان دراز بوده است .وصدفریاد از دست شوراهای........این روستا

جنـت آباد  29شهید گلگون کفن تقدیم انقلاب اسلامی نموده است که شاید درمنطقه اولین شهید را داراست که درجریانات مربوط به تظاهرات  انقلاب اسلامی  به درجه رفیع شهادت نائل آمده است

جنت آباد روستاییست بسیار سرسبز که درختان میوه آن زبان زد خاص وعام است 

 

6 سال پیش